HP LaserJet Enterprise M605 series - Разрешаване на принтиране през USB порта

background image

Разрешаване на принтиране през USB порта

USB портът се показва по подразбиране. Преди да използвате тази функция, разрешете USB порта.

Използвайте една от следните процедури, за да разрешите порта:

Разрешете USB порта от менютата на контролния панел на продукта

1.

Натиснете бутона Home (Начало) от контролния панел на продукта.

2.

Отворете следните менюта:

Administration (Администриране)

General Settings (Общи настройки)

Enable Retrieve from USB (Разрешаване на извличане от USB)

3.

Изберете опция

Enabled

(Разрешено), след което натиснете бутона

Save

(Запиши) или бутона

OK

.

Активирайте USB порта от вградения уеб сървър на HP (само за продукти, свързани в мрежа)

1.

Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

а.

контролни панели с 4 реда: Погледнете дисплея на контролния панел, за да видите IP

адреса.

Контролни панели със сензорен екран: От началния екран на контролния панел на продукта

докоснете бутона за мрежа , за да намерите IP адреса на продукта или име на хоста.

BGWW

Печатане от USB порт

65

background image

б.

Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или име на хост точно така,

както се показва на контролния панел на продукта. Натиснете клавиша

Enter

от

клавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако уеб браузърът показва съобщение: There is a problem with this website’s

security certificate (Има проблем със сертификата за защита на този уеб сайт) при опит за

отваряне на EWS, щракнете върху Continue to this website (not recommended) (Продължете

към този уеб сайт (не се препоръчва)).

Ако изберете Continue to this website (not recommended) (Продължете към този уеб сайт

(не се препоръчва)), това няма да навреди на компютъра, докато навигирате в рамките на

EWS за този продукт на HP.

2.

Отворете раздела Print (Печат).

3.

От лявата страна на екрана щракнете върху Retrieve from USB Setup (Настройка за извличане от

USB).

4.

Сложете отметка в кутийката Enable Retrieve from USB (Разрешаване на извличане от USB).

5.

Щракнете върху Apply (Приложи).