HP LaserJet Enterprise M605 series - Печатане на документи през USB

background image

Печатане на документи през USB

1.

Поставете USB флаш устройството в USB порта за печатане с лесен достъп.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Портът може да е покрит. При някои продукти покриващите капачета се отварят.

При други продукти изтеглете капачето навън, за да го премахнете.

2.

Продуктът засича USB флаш устройството. Докоснете или натиснете бутона

OK

, за да получите

достъп до устройството или ако продуктът ви предостави такава опция, изберете

Retrieve from

USB

(Разрешаване на извличане от USB) от списъка с налични приложения. Отваря се прозорец

Retrieve from USB

(Разрешаване на извличане от USB).

3.

Изберете името на документа за печатане.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Документът може да се намира в папка. Отворете които папки е необходимо.

4.

За да зададете броя на копията, изберете

Copies

(Копия), след което използвайте клавиатурата, за

да промените броя на копията.

5.

За да отпечатате документа, докоснете бутона Start или натиснете бутона

OK

.

66

Глава 4 Печат

BGWW

background image

5