HP LaserJet Enterprise M605 series - HP ePrint чрез имейл

background image

HP ePrint чрез имейл

Можете да използвате HP ePrint, за да отпечатвате документи, като ги изпращате като прикачен файл в

имейл на имейл адреса на принтера от всяко устройство, което поддържа имейл.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Продуктът може да изисква актуализация на фърмуера, за да използвате тази функция.

За да използвате HP ePrint, продуктът трябва да покрива следните изисквания:

Продуктът трябва да е свързан към кабелна или безжична мрежа и да има достъп до интернет.

HP Web Services (Уеб услугите на HP) трябва да са активирани на продукта и продуктът трябва да е

регистриран в HP Connected или HP ePrint Center.

Следвайте тази процедура, за да активирате уеб услугите на HP и за да регистрирате в HP Connected

или HP ePrint Center:

1.

Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

62

Глава 4 Печат

BGWW

background image

а.

контролни панели с 4 реда: Погледнете дисплея на контролния панел, за да видите IP

адреса.

Контролни панели със сензорен екран: От началния екран на контролния панел на продукта

докоснете бутона за мрежа , за да намерите IP адреса на продукта или името на хоста.

б.

Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или име на хост точно така,

както се показва на контролния панел на продукта. Натиснете клавиша

Enter

от

клавиатурата на компютъра. Отваря се (EWS).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако уеб браузърът показва съобщение: There is a problem with this website’s

security certificate (Има проблем със сертификата за защита на този уеб сайт) при опит за

отваряне на EWS, щракнете върху Continue to this website (not recommended) (Продължете

към този уеб сайт (не се препоръчва)).

Ако изберете Continue to this website (not recommended) (Продължете към този уеб сайт

(не се препоръчва)), това няма да навреди на компютъра, докато навигирате в рамките на

EWS за този продукт на HP.

2.

Кликнете върху раздела HP Web Services (Уеб услуги на HP).

3.

Изберете опцията за разрешаване на уеб услугите.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Активирането на уеб услугите може да отнеме няколко минути.

4.

Посетете

www.hpconnected.com

или

www.hp.com/go/eprintcenter

, за да създадете профил в

HP ePrint и завършите процеса по настройката.