HP LaserJet Enterprise M605 series - Софтуер HP ePrint

background image

Софтуер HP ePrint

Софтуерът HP ePrint улеснява печата от настолен или преносим компютър с Windows или Mac на всеки

продукт с възможност за HP ePrint. Този софтуер улеснява намирането на продукти с включено за HP

ePrint, които са регистрирани в акаунта ви в HP Connected. Целевият HP принтер може да се намира в

офиса или на места по целия свят.

Windows: След инсталиране на софтуера отворете опцията Print (Печат) от приложението, след

което изберете HP ePrint от списъка с инсталирани принтери. Кликнете върху бутона Properties

(Свойства), за да конфигурирате опциите за печат.

Mac: След инсталиране на софтуера, изберете File (Файл), Print (Отпечатване), и след това

изберете стрелката до PDF (в долната лява част на екран на драйвера). Изберете HP ePrint.

За Windows софтуерът HP ePrint поддържа TCP/IP печат към локални мрежови принтери по мрежата

(LAN или WAN) за продукти, поддържащи UPD PostScript®.

Windows и Mac поддържат IPP печат на LAN и WAN свързани в мрежа продукти, които да поддържат

ePCL.

Windows и Mac също поддържат и печат на PDF документи на публични места за печат и отпечатване с

HP ePrint чрез електронна поща чрез интернет.

Посетете

www.hp.com/go/eprintsoftware

за драйвери и информация.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Софтуерът HP ePrint е PDF помощен работен поток за Mac и технически не е драйвер на

принтер.

BGWW

Мобилен печат

63

background image

ЗАБЕЛЕЖКА:

Софтуерът HP ePrint не поддържа USB печат.