HP LaserJet Enterprise M605 series - Вградена функция за печат на Android

background image

Вградена функция за печат на Android

Вграденото решение за печат на HP за Android и Kindle дава възможност на мобилни устройства

автоматично да откриват и печатат на HP принтери, които са в безжична мрежа или са в обхват за

безжичен директен печат. Решението за печат е вградено в поддържаните операционни системи,

затова не е необходимо да се инсталират драйвери или да се изтегля софтуер.

За повече информация относно това как да използвате вградено отпечатване за Android и за кои

устройства на Android се предлага поддръжка посетете

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/

support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

64

Глава 4 Печат

BGWW