HP LaserJet Enterprise M605 series - Ръчен двустранен печат (Windows)

background image

Ръчен двустранен печат (Windows)

Използвайте тази процедура за продукти, които нямат инсталирано устройство за автоматичен

двустранен печат, или за да печатате на хартия, която устройството за двустранен печат не поддържа.

1.

От софтуерната програма изберете опция Печат.

2.

Изберете продукта от списъка с принтерите, след което щракнете върху или докоснете бутона

Свойства или Предпочитания, за да отворите драйвера за печат.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Името на бутона се различава за различните софтуерни програми.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да получите достъп до тези функции от началния екран в Windows 8 или 8.1,

изберете Devices (Устройства), изберете Print (Печат), след което изберете принтера.

3.

Щракнете върху или докоснете раздел Завършване.

4.

Сложете отметка в квадратчето Отпечатване върху двете страни (Ръчно). Щракнете върху

бутона OK, за да се отпечата първата страна на заданието.

5.

Вземете отпечатаното тесте от изходната касета и го поставете в тава 1.

6.

При подканване натиснете подходящия бутон на контролния панел, за да продължите.

BGWW

Задачи за печат (Windows)

53