HP LaserJet Enterprise M605 series - Отпечатване на няколко страници на лист (Windows)

background image

Отпечатване на няколко страници на лист (Windows)

1.

От софтуерната програма изберете опция Печат.

2.

Изберете продукта от списъка с принтерите, след което щракнете върху или докоснете бутона

Свойства или Предпочитания, за да отворите драйвера за печат.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Името на бутона се различава за различните софтуерни програми.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да получите достъп до тези функции от началния екран в Windows 8 или 8.1,

изберете Devices (Устройства), изберете Print (Печат), след което изберете принтера.

3.

Щракнете върху или докоснете раздел Завършване.

4.

Изберете броя на страниците на един лист от падащия списък Страници на един лист.

5.

Изберете правилните опции за Полета на отпечатаната страница, Ред на страниците и

Ориентация. Щракнете върху бутона OK, за да затворите диалоговия прозорец Свойства на

документа.

6.

В диалоговия прозорец Печат щракнете върху бутона OK, за да отпечатате заданието.