HP LaserJet Enterprise M605 series - Как се печата (Windows)

background image

Как се печата (Windows)

Процедурата по-долу описва основния процес на печат за Windows.

1.

От софтуерната програма изберете опция Печат.

2.

Изберете продукт от списъка с принтери. За да промените настройките, кликнете или докоснете

бутона Properties (Свойства) или Preferences (Предпочитания) за отваряне на драйвера на

принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Името на бутона се различава за различните софтуерни програми.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да получите достъп до тези функции от началния екран в Windows 8 или 8.1,

изберете Devices (Устройства), изберете Print (Печат), след което изберете принтера.

3.

Кликнете върху или докоснете разделите в драйвера за печат, за да конфигурирате наличните

опции. Например нагласете ориентацията на хартия в полето Finishing (Завършване) и нагласете

източник за хартия, тип хартия, размер на хартията и настройки за качеството в раздела Paper/

Quality (Хартия/качество).

4.

Щракнете върху или докоснете бутона OK, за да се върнете към диалоговия прозорец Печат.

Изберете броя на копията за печат от този екран.

5.

Щракнете върху или докоснете бутона OK, за да отпечатате заданието.

52

Глава 4 Печат

BGWW