HP LaserJet Enterprise M605 series - Избор на вида на хартията (Windows)

background image

Избор на вида на хартията (Windows)

1.

От софтуерната програма изберете опция Печат.

2.

Изберете продукта от списъка с принтерите, след което щракнете върху или докоснете бутона

Свойства или Предпочитания, за да отворите драйвера за печат.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Името на бутона се различава за различните софтуерни програми.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да получите достъп до тези функции от началния екран в Windows 8 или 8.1,

изберете Devices (Устройства), изберете Print (Печат), след което изберете принтера.

3.

Щракнете върху или докоснете раздела Хартия/качество.

4.

В падащия списък Тип на хартията щракнете върху опцията Още....

5.

Разширете списъка за Типът е:. опциите.

6.

Разширете категорията на типовете хартия, които най-добре описват вашата хартия.

7.

Изберете опцията за типа на използваната от вас хартия и щракнете върху бутона OK.

8.

Щракнете върху бутона OK, за да затворите диалоговия прозорец Свойства на документа. В

диалоговия прозорец Печат щракнете върху бутона OK, за да отпечатате заданието.

Ако тавата трябва да се конфигурира, на контролния панел на продукта се извежда съобщение за

конфигуриране.

9.

Заредете тавата със зададения тип и размер на хартията, след което затворете тавата.

10.

Докоснете бутона

OK,

за да приемете установения тип и размер на хартията, или докоснете бутона

Modify (Модифициране),

за да изберете различен тип и размер на хартията.

11.

Изберете правилния тип и размер и след това докоснете бутона

OK

.

54

Глава 4 Печат

BGWW