HP LaserJet Enterprise M605 series - Допълнителни задачи за печат

background image

Допълнителни задачи за печат

Отидете на

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

Налични са инструкции за осъществяване на специфични задачи за печат, като например:

Създаване и използване на преки пътища за печат или предварително зададени настройки

Избор на размер на хартията или използване на размер на хартията по избор

Избор на ориентация на страницата

Създаване на брошура

Мащабиране на документ, така че да се побере в избран размер на хартията

Печат на първата или последната страница на документ на различна хартия

Отпечатване на воден знак върху документ

BGWW

Задачи за печат (Windows)

55