HP LaserJet Enterprise M605 series - Автоматичен двустранен печат (Windows)

background image

Автоматичен двустранен печат (Windows)

Използвайте тази процедура за продукти, които имат инсталирано устройство за автоматичен

двустранен печат. Ако продуктът няма инсталирано устройство за двустранен печат или за да печатате

на типове хартия, които устройството за двустранен печат не поддържа, можете да печатате върху

двете страни ръчно.

1.

От софтуерната програма изберете опция Печат.

2.

Изберете продукта от списъка с принтерите, след което щракнете върху или докоснете бутона

Свойства или Предпочитания, за да отворите драйвера за печат.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Името на бутона се различава за различните софтуерни програми.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да получите достъп до тези функции от началния екран в Windows 8 или 8.1,

изберете Devices (Устройства), изберете Print (Печат), след което изберете принтера.

3.

Щракнете върху или докоснете раздел Завършване.

4.

Сложете отметка в Печат от двете страни. Щракнете върху бутона OK, за да затворите

диалоговия прозорец Свойства на документа.

5.

В диалоговия прозорец Печат щракнете върху бутона OK, за да отпечатате заданието.