HP LaserJet Enterprise M605 series - Ръчен двустранен печат (Mac OS X)

background image

Ръчен двустранен печат (Mac OS X)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази функция е налична, ако инсталирате драйвера на принтер на НР. Може да не е

налична, ако използвате AirPrint.

1.

Щракнете върху менюто File (Файл) и след това върху опцията Print (Печат).

2.

Изберете устройството.

3.

Щракнете върху Покажи детайли и след това щракнете върху менюто Ръчно двустранно.

4.

Щракнете в полето Manual Duplex (Ръчно двустранно) и изберете опция за подвързване.

5.

Щракнете върху бутона Print (Печат).

6.

Отидете до принтера и махнете празната хартия от тава 1, ако има такава.

7.

Вземете отпечатаното топче листа от изходната касета и го поставете с отпечатаната страна

надолу във входящата тава.

8.

При подканване натиснете подходящия бутон на контролния панел, за да продължите.

56

Глава 4 Печат

BGWW