HP LaserJet Enterprise M605 series - Отпечатване на няколко страници на лист (Mac OS X)

background image

Отпечатване на няколко страници на лист (Mac OS X)

1.

Щракнете върху менюто File (Файл) и след това върху опцията Print (Печат).

2.

Изберете устройството.

3.

Щракнете върху Show Details (Покажи детайли) и след това щракнете върху менюто Layout

(Оформление).

4.

От падащия списък Pages per Sheet (Страници на лист) изберете броя страници, които искате да

разпечатате на всеки лист.

5.

В областта Layout Direction (Посока на оформлението) изберете реда и разполагането на

страниците върху листа.

6.

От менюто Borders (Рамки) изберете типа на рамката, в която да отпечатате всяка страница на

листа.

7.

Щракнете върху бутона Print (Печат).