HP LaserJet Enterprise M605 series - Как се печата (Mac OS X)

background image

Как се печата (Mac OS X)

Процедурата по-долу описва основния процес на печат за Mac OS X.

1.

Щракнете върху менюто File (Файл) и след това върху опцията Print (Печат).

2.

Изберете устройството.

3.

Щракнете върху Show Details (Покажи детайли) и след това изберете други менюта, за да

промените настройките за печат.

4.

Щракнете върху бутона Print (Печат).