HP LaserJet Enterprise M605 series - Избор на вида хартия (Mac OS X)

background image

Избор на вида хартия (Mac OS X)

1.

Щракнете върху менюто File (Файл) и след това върху опцията Print (Печат).

2.

Изберете устройството.

3.

Щракнете върху Show Details (Покажи детайли) и след това щракнете върху менюто Media &

Quality (Медия и качество) или върху менюто Paper/Quality (Хартия/Качество).

4.

Изберете тип от падащия списък Media-type (Тип носител).

5.

Щракнете върху бутона Print (Печат).