HP LaserJet Enterprise M605 series - Автоматичен двустранен печат (Mac OS X)

background image

Автоматичен двустранен печат (Mac OS X)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази информация се отнася за продукти, които притежават автоматично устройство за

двустранен печат.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази функция е налична, ако инсталирате драйвера на принтер на НР. Може да не е

налична, ако използвате AirPrint.

1.

Щракнете върху менюто File (Файл) и след това върху опцията Print (Печат).

2.

Изберете устройството.

3.

Щракнете върху Show Details (Покажи детайли) и след това щракнете върху менюто Layout

(Оформление).

4.

Изберете опцията за подвързване от падащия списък Two-Sided (Двустранно).

5.

Щракнете върху бутона Print (Печат).