HP LaserJet Enterprise M605 series - Комбинация три

background image

Комбинация три

Включва продукта плюс тези аксесоари:

Едно подаващо устройство за 1 х 500 листа хартия

Тавата с висока производителност за 1500 листа

Изходното устройство стойка за листове с 5 отделения

20

Глава 1 Обща информация за продукта

BGWW

background image

Фигура 1-12

Размери на комбинация три

3

3

3

3

1

2

1

2

3

3

Затворени продукт и принадлежности

Напълно отворени продукт и принадлежности

1. Височина 1367 мм

1367 мм

2.

Дълбочина

537 мм

1468 мм

3. Ширина

425 мм

425 мм

Тегло

52,5 кг