HP LaserJet Enterprise M605 series - Размерите на продуктите в продажба

background image

Размерите на продуктите в продажба

Фигура 1-1

Размери на n моделите

1

2

3

1

2

3

Напълно затворен продукт

Напълно отворен продукт

1. Височина

399 мм

574 мм

2. Дълбочина

451 мм

754 мм

3. Ширина

425 мм

425 мм

Тегло

22,6 кг

BGWW

Спецификации на продукта

13

background image

Фигура 1-2

Размери на dn моделите

1

2

3

1

2

3

Напълно затворен продукт

Напълно отворен продукт

1. Височина

399 мм

574 мм

2. Дълбочина

537 мм

840 мм

3. Ширина

425 мм

425 мм

Тегло

25,9 кг

14

Глава 1 Обща информация за продукта

BGWW

background image

Фигура 1-3

Размери на x моделите

3

3

3

1

2

3

1

2

3

Напълно затворен продукт

Напълно отворен продукт

1. Височина

521 мм

695 мм

2. Дълбочина

537 мм

840 мм

3. Ширина

425 мм

425 мм

Тегло

32,5 кг