HP LaserJet Enterprise M605 series - Поддържани операционни системи

background image

Поддържани операционни системи

Следната информация е приложима за специфични за продукта Windows PCL 6 и OS X драйвери за

печат, както и за включеният в комплекта инсталационен компактдиск с приложен софтуер.

Windows: Инсталационния компактдиск с приложен HP софтуер инсталира версия 3 на драйвери „HP

PCL.6“ или „HP PCL 6“, в зависимост от операционната система Windows, заедно с допълнителен

софтуер при избор на пълен инсталатор на софтуер. Изтеглете версия 4 на драйвер за печат „HP PCL-6“

от уеб сайта за поддръжка на този продукт:

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

Mac компютри и OS X: Този продукт поддържа Mac компютри и мобилни устройства на Apple.

Драйверите за печат и обслужващата програма за OS X са налични за изтегляне от hp.com, а може също

така да са налични и през актуализацията на софтуер на Apple Software Update. Инсталаторът на HP

софтуер за OS X не е включен в съдържащият се в комплекта компактдиск. Следвайте следните стъпки

за изтегляне на инсталационен софтуер за OS X:

1.

Отидете на

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

2.

Изберете Support Options, след което от меню Download Options изберете Drivers, Software &

Firmware.

3.

Изберете версията на операционната система и натиснете бутон Download.

Операционна система

Инсталиран драйвер

Бележки

Windows® XP SP3, 32-битова версия

Специфичните за продукта драйвери за

печат „HP PCL.6“ се инсталират за тази

операционна система като част от

стандартния инсталатор на софтуер.

Стандартният инсталатор инсталира

само драйвера.

Пълният инсталатор на софтуер не се

поддържа за тази операционна система.

Използвайте UPD драйвери за 64-битови

операционни системи.

Microsoft прекрати базовата поддръжка

за Windows XP през април 2009 г. HP ще

продължи да предоставя възможно

най-добра поддръжка за прекратената

операционна система XP.

Windows Vista®, 32-битова версия

Специфичните за продукта драйвери за

печат „HP PCL.6“ се инсталират за тази

операционна система като част от

стандартния инсталатор на софтуер.

Стандартният инсталатор инсталира

само драйвера.

Пълният инсталатор на софтуер не се

поддържа за тази операционна система.

Използвайте UPD драйвери за 64-битови

операционни системи.

10

Глава 1 Обща информация за продукта

BGWW

background image

Операционна система

Инсталиран драйвер

Бележки

Windows Server 2003 SP2, 32-битова

версия

Специфичните за продукта драйвери за

печат „HP PCL.6“ се инсталират за тази

операционна система като част от

стандартния инсталатор на софтуер.

Стандартният инсталатор инсталира

само драйвера.

Пълният инсталатор на софтуер не се

поддържа за тази операционна система.

Използвайте UPD драйвери за 64-битови

операционни системи.

Microsoft прекрати базовата поддръжка

за Windows Server 2003 през юли 2010 г.

HP ще продължи да предоставя

възможно най-добра поддръжка за

прекратената операционна система

Server 2003.

Windows 7 SP1, 32-битова и 64-битова

версия

Специфичните за продукта драйвери за

печат „HP PCL 6“ се инсталират за тази

операционна система като част от

пълния инсталатор на софтуер.

Windows 8, 32-битова и 64-битова

версия

Специфичните за продукта драйвери за

печат „HP PCL 6“ се инсталират за тази

операционна система като част от

пълния инсталатор на софтуер.

Поддръжка на Windows 8 RT се

предоставя през Microsoft IN OS версия

4, 32- битов драйвер.

Windows 8,1, 32-битова и 64-битова

версия

Специфичните за продукта драйвери за

печат „HP PCL 6“ се инсталират за тази

операционна система като част от

пълния инсталатор на софтуер.

Поддръжка на Windows 8,1 RT се

предоставя през Microsoft IN OS версия

4, 32-битов драйвер.

Windows Server 2008 SP2, 32-битова

версия

Специфичните за продукта драйвери за

печат „HP PCL.6“ се инсталират за тази

операционна система като част от

стандартния инсталатор на софтуер.

Стандартният инсталатор инсталира

само драйвера

Пълният инсталатор на софтуер не се

поддържа за тази операционна система.

Windows Server 2008 SP2, 64-битова

версия

Специфичните за продукта драйвери за

печат „HP PCL 6“ се инсталират за тази

операционна система като част от

пълния инсталатор на софтуер.

Windows Server 2008 R2, SP 1, 64-битова

версия

Специфичните за продукта драйвери за

печат „HP PCL 6“ се инсталират за тази

операционна система като част от

пълния инсталатор на софтуер.

Windows Server 2012, 64-битова версия

Инсталаторът на софтуер не поддържа

Windows Server 2012, но специфичните

за продукта драйвери за печат „HP PCL

6“, версия 3 и „HP PCL-6“, версия 4 го

поддържат.

Изтеглете драйвера от уеб сайта на HP и

използвайте инструмента за добавяне на

принтер на Windows за инсталирането

му.

Windows Server 2012 R2, 64-битова

версия

Инсталаторът на софтуер не поддържа

Windows Server 2012, но специфичните

за продукта драйвери за печат „HP PCL

6“ и „HP PCL-6“, версия 4 го поддържат.

Изтеглете драйвера от уеб сайта на HP и

използвайте инструмента за добавяне на

принтер на Windows за инсталирането

му.

OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion и

OS X 10.9 Mavericks

Драйверите за печат и обслужващата

програма за OS X са налични за

изтегляне от hp.com, а може също така

да са налични и през актуализацията на

софтуер на Apple Software Update.

Инсталаторът на HP софтуер за OS X не е

включен в съдържащият се в комплекта

компактдиск.

За OS X, изтеглете пълният инсталатор

от уеб сайта за поддръжка на този

продукт.

1.

Отидете на

www.hp.com/support/

ljM604

,

www.hp.com/support/

BGWW

Спецификации на продукта

11

background image

Операционна система

Инсталиран драйвер

Бележки

ljM605

,

www.hp.com/support/

ljM606

.

2.

Изберете Support Options, след

което от меню Download Options

изберете Drivers, Software &

Firmware.

3.

Изберете версията на

операционната система и

натиснете бутон Download.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За актуален списък на поддържани операционни системи отидете на

www.hp.com/

support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

за изчерпателна помощ на HP

за продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За подробности относно клиентски и сървърни версии на операционни системи, както и

за поддръжка на драйвери HP UPD PCL6, UPD PCL 5, и UPD PS за този продукт, отидете на

www.hp.com/

go/upd

. Под Additional information, изберете Link to Supported products.