HP LaserJet Enterprise M605 series - Диапазон на работна среда

background image

Диапазон на работна среда

Таблица 1-1

Спецификации на работната среда

Среда

Препоръчана

Позволена

Температура

7,5° до 32,5°C

0° до 35°C

Относителна влажност

5% до 90% относителна влажност (RH)

35% до 85% RH

Надморска височина

Не е приложима

от 0 до 3048 м

22

Глава 1 Обща информация за продукта

BGWW

background image

Хардуерна настройка на продукта и инсталиране на

софтуера

За основни инструкции за настройка вижте ръководството за инсталиране на хардуера, който е дошъл

с продукта. За допълнителни инструкции отидете в страницата за HP поддръжката в интернет.

Посетете

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

за

цялостна помощ на НР за продукта. Намерете следната поддръжка:

Инсталиране и конфигуриране

Изучаване и използване

Решаване на проблеми

Изтеглете актуализации за софтуера

Присъединете се към форуми за поддръжка

Намерете нормативна информация и информация за гаранцията

BGWW