HP LaserJet Enterprise M605 series - Интерфейсни портове

background image

Интерфейсни портове

1

2

3

4

1

Слот за ключалка за защита от кабелен тип

2

Мрежов порт за локална мрежа (LAN) Ethernet (RJ-45)

3

Високоскоростен USB 2.0 порт за печат

4

USB за свързване на външни USB устройства (този порт може да е покрит)

ЗАБЕЛЕЖКА:

За печат през USB с лесен достъп използвайте USB порта намиращ се в близост до контролния

панел.