HP LaserJet Enterprise M605 series - Изглед на продукта отпред

background image

Изглед на продукта отпред

3

1 2

3

9

4

5

7

8

6

10

1

Стандартно изходно отделение

2

Горен капак (достъп до тонер касетата)

3

4-редов течнокристален контролен панел с клавиатура (само при модели n и dn)

4

USB порт с лесен достъп

Поставете USB флаш памет за печатане без компютър или за актуализиране на фърмуера на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този порт трябва да се разреши от администратор преди употреба.

5

Бутон за включване/изключване

6

Тава 2

7

Наименование на модела

8

Тава 1

9

Контролен панел с цветен сензорен дисплей (само при модели x)

10

Подаващо устройство за 1 х 500 листа (включено в комплекта при модел x, допълнително за другите модели)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Продуктът позволява до четири подаващи устройства за 1 х 500 листа или три подаващи

устройства за 1 х 500 листа и една входна тава с висока производителност за 1500 листа.

2

Глава 1 Обща информация за продукта

BGWW