HP LaserJet Enterprise M605 series - Изглед на продукта отзад

background image

Изглед на продукта отзад

1

2

4

9

7

8

5

6

3

1

Капак за изходни устройства

2

Задно изходно отделение

3

Етикет със сериен номер и номер на продукт

4

Капак на устройство за двустранен печат (само при модел n)

5

Връзка към захранването

6

Контролер (съдържа интерфейсни портове)

7

Капак на контролер

8

Кабелен канал за интегриране на хардуер (за свързване на принадлежности и устройства от друг производител)

9

Устройство за автоматичен двустранен печат (налично при модели dn и x, допълнително за модели n)

BGWW

Изгледи на устройството

3