HP LaserJet Enterprise M605 series - Изглед на контролен панел (4-редов контролен панел, само при модели n и dn)

background image

Изглед на контролен панел (4-редов контролен панел, само при модели n и

dn)

Използвайте контролния панел за получаване на информация за състоянието на продукта или задача,

както и за конфигуриране на продукта.

4

Глава 1 Обща информация за продукта

BGWW

background image

1

2

7

8

9

10

11

3

4

5

6

1

Дисплей на контролния

панел

Показва информация за състояние, менюта, помощна информация и съобщения за грешки

2

Цифрова клавиатура

Въвеждане на цифрови стойности

3

Бутон Изчистване

Възвръща стойностите към зададените по подразбиране и затваря екрана за помощ

4

Бутон Папка

Предоставя бърз достъп до меню

Retrieve Job

5

Бутон Начален екран

Отваря и затваря менютата

6

Бутон Назад

Връща назад едно ниво в структурата на менюто или намалява числената стойност с единица

7

Стрелка надолу

Придвижва до следващия елемент от списъка или намалява стойността на числените

елементи

8

Бутон Стоп

Отменя текущата задача за печат и изчиства страниците от продукта

9

OK

бутон

Запазва избраната за елемент стойност

Извършва действието, свързано с елемента, маркиран от дисплея на панела за

управление

Изчиства състояние на грешка при възможност за изчистване

10

Бутон Помощ

Осигурява информация за съобщенията от дисплея на панела за управление

11

Стрелка нагоре

Придвижва до предишния елемент от списъка или увеличава стойността на числените

елементи