HP LaserJet Enterprise M605 series - Изглед на контролен панел (сензорен контролен панел, само при модели x)

background image

Изглед на контролен панел (сензорен контролен панел, само при модели x)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Наклонете панела за по-лесен преглед.

Началният екран предоставя достъп до функциите на продукта и показва текущото му състояние.

Върнете се в начален екран във всеки момент чрез докосване на бутона Начален екран . Докоснете

бутона Начален екран в долния край на контролния панел на продукта или докоснете бутона

Начален екран в горния ляв ъгъл, наличен на повечето от екраните.

BGWW

Изгледи на устройството

5

background image

ЗАБЕЛЕЖКА:

Функциите налични на началния екран може да са различни, в зависимост от

конфигурацията на продукта.

2

3

4

5 6

7

8

9

1

10

11

1

Състояние на

устройството

Редът със състояние предоставя информация за цялостното състояние на продукта.

2

Емблема HP или бутон

Начален екран

На всеки екран, освен началния емблемата HP се променя на бутон Начален екран

.

Докоснете бутона Начален екран

, за да се върнете в началния екран.

3

Бутон Стоп

Докоснете бутона Стоп, за да поставите текущата задача на пауза. Отваря се екранът

Състояние на задача

, който предоставя опции за отмяна или продължаване на задачата.

4

Бутон

Вписване

или

Отписване

Докоснете бутона

Вписване

за достъп до защитени функции.

Докоснете бутона

Отписване

за отписване от продукта. Продуктът възстановява всички опции

до настройките по подразбиране.

5

Бутон Избор на език

Докоснете бутона Избор на език, за да изберете езика за дисплея на контролния панел.

6

Бутон Заспиване

Докоснете бутона Заспиване, за да въведете продукта в спящ режим.

7

Бутон Мрежа

Докоснете бутона Мрежа за откриване на информация за мрежовата връзка.

8

Бутон Помощ

Докоснете бутона Помощ за отваряне на вградената система за помощ.

9

Лента за превъртане

Използвайте лентата за превъртане за преглед на пълния списък с налични функции.

6

Глава 1 Обща информация за продукта

BGWW

background image

10

Функции

В зависимост от конфигурацията на продукта, функциите показани в тази област могат да

включват всеки от следните елементи:

Запазване в памет на устройство

Извличане от USB

Извличане на задача от памет на устройство

Състояние на задача

Консумативи

Тави

Администриране

Поддръжка на устройство

11

Бутон Начален екран

Докоснете бутона Начален екран

, за да се върнете в началния екран на продукта във всеки

момент.

BGWW

Изгледи на устройството

7