HP LaserJet Enterprise M605 series - Отстранете и подменете касетата

background image

Отстранете и подменете касетата

1.

Отворете горния капак.

BGWW

Смяна на тонер касетите

45

background image

2.

Хванете ръкохватката на използваната тонер касета и я

издърпайте, за да я извадите.

3.

Извадете новата тонер касета от плика. Запазете всички

части на опаковката за връщане на използваната тонер

касета.

4.

Хванете двата края на тонер касетата и я разклатете 5–6

пъти.

46

Глава 3 Консумативи, принадлежности и части

BGWW

background image

5.

Свалете защитната лента от тонер касета.

6.

Издърпайте оранжевото езиче, за да свалите

запечатващата лента на тонера. Отстранете напълно

запечатващата лента от касетата.

7.

Подравнете тонер касетата с мястото за нея, след което я

поставете в продукта.

BGWW

Смяна на тонер касетите

47

background image

8.

Затворете горния капак.

9.

Опаковайте използваната тонер касета, защитната и

запечатващата ленти в кутията на новата касета.

В САЩ и Канада в кутията е включен етикет за

предварително платена доставка. За други държави/

региони отидете на

www.hp.com/recycle

за отпечатване на

етикет за предварително платена доставка.

Залепете етикета с предварително платена доставка към

кутията и изпратете използваната касета на HP за

рециклиране.

48

Глава 3 Консумативи, принадлежности и части

BGWW