HP LaserJet Enterprise M605 series - Части за самостоятелен ремонт от клиента

background image

Части за самостоятелен ремонт от клиента

Части за самостоятелен ремонт от клиента (CSR) са налични за много LaserJet продукти на HP за

намаляване на времето за ремонт. Повече информация за програмата CSR и ползите от нея можете да

намерите на

www.hp.com/go/csr-support

и

www.hp.com/go/csr-faq

.

Оригинални резервни части HP могат да се поръчат на

www.hp.com/buy/parts

или след свързване с

оторизиран от HP доставчик на услуги или поддръжка. При поръчване ще е необходимо едно от

следните: номер на част, сериен номер (намиращ се на задната част на принтера), номер на продукт

или наименование на продукт.

Частите, обозначени като Задължителни за самостоятелна смяна, трябва да се монтират от

клиентите, освен ако не желаете да платите на сервизни специалисти на HP да извършат ремонта.

За тези части не се осигурява поддръжка на място или с връщане в сервиз съгласно гаранцията на

продукта на HP.

Частите, обозначени като Допълнителни за самостоятелна смяна, могат да се монтират от

сервизни специалисти на HP при заявка от ваша страна без допълнителна такса по време на

гаранционния срок на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Следната информация подлежи на промяна. За актуален списък с части за

самостоятелен ремонт от клиента за този продукт отидете на

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

Елемент

Описание

Допълнения за

самостоятелна смяна

Номер на част

Трансферна ролка

Резервна трансферна ролка

Включва инструкции за

монтаж

Задължително

E6B67-67904

Касета

Резервна касета за хартия за

тава 2

Включва инструкции за

монтаж

Задължително

E6B67-67913

Комплект ролка за тава 1

Резервни ролки за тава 1

Включва инструкции за

монтаж

По избор

E6B67-67906

Комплект ролки за тави 2 до

Х

Резервни ролки за тава 2,

допълнителното подаващо

устройство за 500 листа

хартия и допълнителното

подаващо устройство с

висока производителност за

1500 листа хартия

Включва инструкции за

монтаж

Задължително

E6B67-67905

Комплект нагревателен

елемент (110 волта)

Резервен нагревателен

елемент

Включва инструкции за

монтаж

Задължително

E6B67-67901

42

Глава 3 Консумативи, принадлежности и части

BGWW

background image

Елемент

Описание

Допълнения за

самостоятелна смяна

Номер на част

Комплект нагревателен

елемент (220 волта)

Резервен нагревателен

елемент

Включва инструкции за

монтаж

Задължително

E6B67-67902

Комплект за ограничаване на

въртящия момент

Резервен комплект за

ограничаване на въртящия

момент

Включва инструкции за

монтаж

Задължително

E6B67-67926

Капак на изходно устройство

Резервен капак на изходно

устройство

Задължително

RL2-1404-000CN

Капак на контролер

Резервен капак на контролер

Задължително

RC4-5802-000CN

Устройство за двустранен

печат

Резервен капак на

устройството за двустранен

печат

Задължително

RM2-6310-000CN

Капак за хартия размер Legal

Резервен защитен капак за

зареждане на хартия размер

Legal в Тава 2

Задължително

RC4-5872-000CN

Капак на HIP (кабелен канал

за интегриране на хардуер)

Резервен капак на кабелния

канал за интегриране на

хардуер (HIP)

Задължително

RC4-5803-000CN

Капак на подаващото

устройство за пликове

Резервен капак на

подаващото устройство за

пликове

Задължително

RL1-1667-000CN

BGWW

Поръчване на консумативи, принадлежности и части

43