HP LaserJet Enterprise M605 series - Поръчване

background image

Поръчване

Поръчка на консумативи и принадлежности

www.hp.com/go/suresupply

Поръчване на оригинални части или принадлежности на HP

www.hp.com/buy/parts

Поръчка чрез доставчици на услуги или поддръжка

Обърнете се към упълномощен от HP доставчик на услуги или

поддръжка.

Поръчка чрез вградения уеб сървър на HP (EWS)

За да влезете, въведете IP адреса или името на хост на

продукта в полето за адрес/URL на поддържан от компютъра

ви уеб браузър. EWS съдържа връзка към уеб сайта HP

SureSupply, който осигурява възможности за покупка на

оригинални HP консумативи.