HP LaserJet Enterprise M605 series - Отстранете и подменете касетата със скоби за телбод

background image

Отстранете и подменете касетата със скоби за телбод

1.

От дясната страна на устройството за подреждане/

телбод, завъртете модула за скрепване към предната част

на продукта, докато щракне в отворено положение.

Хванете синята ръкохватка на кутията със скоби и я

издърпайте от модула за скрепване.

2.

Поставете новата касета със скоби в модула за скрепване

и го завъртете към задната част на продукта, докато

щракне в мястото си.

BGWW

Подмяна на касета със скоби за телбод

49

background image

50

Глава 3 Консумативи, принадлежности и части

BGWW

background image

4