HP LaserJet Enterprise M605 series - Въведение

background image

Въведение

Ако скобите за телбода се изчерпат, задачите продължават да се отпечатват към устройството за

подреждане/телбод, но не са скрепени.

За закупуване на касети със скоби за телбод, намерете HP Parts Store на

www.hp.com/buy/parts

.

Таблица 3-1

Информация за касета със скоби за телбод

Елемент

Описание

Номер на част

Касета за телбод с 1000 скоби

Предоставя три касети със скоби за

телбод

Q3216A